Elérhetőség:
1126 Budapest Böszörményi út 27.
Telefon: 06-1 / 355-4091

Nyitva tartás:
Hétfő-péntek 08:00 - 20:00,
Szombat: 08:00- 13:00


Kellemes Ünnepeket...

KARACSONY 02

Cégadatok

Cegadatok X

SzimPatika

szimpatika

LX Line Partner Patika

LX Line Partner Patika

Látogatottság

Oldalletöltések száma: 14474461

Általános Szerződési Feltételek

A Webpatika használata az alábbi Általános Szerződési Feltételek elfogadása után történhet, amit a regisztráció során tehet meg. Amennyiben Ön nem ért egyet az Általános Szerződési Feltételekkel, kérjük ne használja az internetes megrendelési felületet, hanem elektronikusan vagy más módon lépjen kapcsolatba a Szent Ilona Webpatika üzemeltetőjével, hogy tájékoztathassuk az egyéb lehetőségekről! Köszönjük!

Az internetes megrendelés elküldésével és annak a Szent Ilona Webpatika által e-mailen történő visszaigazolásával a megrendelést elküldő regisztrált felhasználó (továbbiakban Megrendelő) és a Szent Ilona Bt. (továbbiakban Szolgáltató) között szerződés jön létre, mint távollévők közötti szerződés.1

Megrendelő rendeléskor megbízza Szolgáltatót, hogy a vény nélküli gyógyszereket, étrend kiegészítőket, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású termékeket, orvostechnikai eszközöket, gyógyászati segédeszközöket, kozmetikumokat a Szent Ilona Gyógyszertár készletéből számára a megadott belföldi címre szállítsa vagy szállíttassa a visszaigazolásban vállalt határidőre. Az elektronikus úton köttetett szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, azokat a Szent Ilona Bt. nem iktatja. A szerződések nyelve a magyar.

A Szent Ilona Bt., mint szállítmányozó szolgáltató, harmadik félt is megbízhat a megrendelt termékek célba juttatásával. A rendelés teljesítésekor Szolgáltató, mindenkor a hatályos ide vonatkozó jogszabályok szerint jár el.2,3

A Szent Ilona Webpatikán közölt árak tájékoztató jellegűek, amennyiben a valós árak eltérnének a Weboldalon közölt ártól, erről Szolgáltató elektronikusan tájékoztatja Megrendelőt. Megrendelő nem köteles elfogadni az új árat, díjmentesen visszaléphet a megrendeléstől. A feltüntetett árak bruttó, áfával növelt árak, de a szállítási költséget nem tartalmazzák.

Szállítási költségek:
A kiszállítási díja Magyarország területén egységes, a rendelés értékétől függ:
- 20.000 Ft vásárlás felett 0 Ft
- 10.000 Ft és 20.000 Ft vásárlás között 1400 Ft
- 10.000 Ft vásárlás alatt 1900 Ft.


Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy Megrendelő Szent Ilona Webpatikára leadott rendelését indoklás nélkül visszautasítsa.

Megrendelő a Szent Ilona Webpatikán megrendelt és a megadott címre szállított termékeket köteles átvenni és annak árát kifizetni az előzetesen megkötött díjszabás alapján.

A Szent Ilona Webpatikán minden regisztráló ügyfélnek meg kell haladnia a 14. életévét.

Megrendelő a szerződéstől 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat. Ezen jogát Megrendelő a termék kézhezvételének napjától, illetve a szolgáltatói tájékoztató, írásbeli megerősítés kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig gyakorolhatja. Az elállással egyidejűleg tartozik az átvett árut hiánytalan és hibátlan állapotban (sértetlen eredeti csomagolásban) visszaszolgáltatni és az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségeket viselni, abban az esetben, ha a megrendelt termék ezen idő alatt megérkezett Megrendelőhöz. Megrendelőt ezen felül egyéb költség nem terheli, azonban Szolgáltató követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

Megrendelő írásban köteles érvényesíteni az elállás jogát a szolgáltató irányába (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.). Az írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Megrendelő a nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogot a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározottak szerint gyakorolja.

Szolgáltató köteles Megrendelő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 napon belül visszatéríteni.

A felek eltérő megállapodása hiányában Megrendelő nem gyakorolhatja elállási jogát olyan áru értékesítése esetében, amely a megrendelő személyéhez kötött, illetve amelyet a megrendelő utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, továbbá nem vényköteles gyógyszerek, homeopátiás gyógyszerek esetében. Továbbá nem gyakorolhatja elállási jogát ha a termék természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó, étrend kiegészítők, kozmetikumok, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású termékek, tápszerek és hasonló készítmények vásárlása esetén nincs lehetőség elállási jog gyakorlására a készítmények dobozának felbontása, megrongálása, kipróbálása, elfogyasztása után. Higiéniai okokból nem gyakorolhatja elállási jogát a tévesen megvásárolt gyógyászati segédeszközök és orvostechnikai eszközök körében.

A kiszállított vény nélküli gyógyszerek, étrend kiegészítők, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású termékek, orvostechnikai eszközök, gyógyászati segédeszközök, kozmetikumok cseréje, visszavétele csak akkor lehetséges, ha Szolgáltató hibájából téves szállítás történt. Ilyen esetben a már kiszállított és visszavett termékek leselejtezésre és megsemmisítésre kerülnek.4

A Szent Ilona Bt. a megrendelés esetleges elmaradt teljesítése miatt keletkezett anyagi és erkölcsi kárért felelősséget nem vállal, ezért Megrendelő kártérítési igénnyel nem élhet. Szolgáltató a megrendelés esetleges elmaradt teljesítése esetén visszafizeti Megrendelő részére a már átutalt összeget és törekszik a megrendelés előtti állapotok visszaállítására.

 A Szent Ilona Webpatikától történő internetes megrendelés feltételezi az Internet lehetőségeinek és korlátainak széleskörű ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai adottságokra és a felmerülő hibákra.

Szolgáltató nem felelős az alábbi tényekért, körülményekért bármilyen okból következtek azok be:
• nem Szolgáltatótól származó bármilyen adat okozta problémákért, adatvesztésért
• egyéb internetes hálózati problémákért, amely megakadályozza a Szent Ilona Webpatikán található termékek megvásárlását
• bármilyen szoftver okozta következményekért, programhibákért, technikai hibákért

A Szent Ilona Webpatika és a Szent Ilona Bt. az általános felhasználói feltételeket bármikor módosíthatja, arről a már regisztrált felhasználóknak elektronikus értesítést küld.

Szolgáltató a Webpatika üzemeltetése során bármely tudomására jutott adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló jogszabály5 rendelkezései szerint kezel. A regisztráció megerősítésével Megrendelő hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait Szolgáltató az ügy jellege által meghatározott célból és ideig nyilvántartsa és kezelje. Az adatszolgáltatás önkéntes és Megrendelő adatait addig tartja nyilván Szolgáltató, míg azt Megrendelő indoklás nélkül írásban vagy elektronikusan nem kéri. A személyes adatokat Szolgáltató minden esetben bizalmasan kezeli és csak azon dolgozók férhetnek hozzá, akik munkaköri kötelessége ezen adatok kezelése.

Egyéb kérdésekben a Ptk. ide vonatkozó rendelkezései érvényesek.6

Jogszabályi háttér:

1. 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet a távollevők között kötött szerződésekről
2. 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról
3. 2006. évi XCVIII. törvény „A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól”
4. 2005. évi XCV. Törvény 12. § (3) bekezdése
5. 1992. évi LXIII. törvény
6. 1959. évi IV. törvény

Jelen ÁSZF 2014. november 1. napjától érvényes.

A Szent Ilona Webpatikán forgalmazott termékek megrendelésével a vásárló jelen ÁSZF-et tudomásul veszi és magára nézve is kötelezőnek fogadja el.

 

A szolgáltató cég neve: Szent Ilona Gyógyszertár Gyógyszerkereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Cég rövidített neve : Szent Ilona Kft.
A szolgáltató képviselőjének a neve: Dr. Balázs Ilona
A szolgáltató székhelye: 1126 Budapest, Böszörményi út 27.
Adószám: 25429978-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-274699
Cégjegyzékszámot kiadó hatóság:
Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
Szolgáltató bankszámla száma:
Raiffeisen Bank
12011179-01495073-00100000
Szolgáltató levelezési címe:
1126 Budapest, Böszörményi út 27.
E-mail cím:
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.